TOKYO NAGAREMONO (1966)

1966 Japan
Directed by
Seijun Suzuki
Produced by
Tetsuro Nakagawa
Written by
Yasunori Kawauchi
Featuring
Chieko Matsubara, Tsuyoshi Yoshida, Hideaki Nitani