AKITSU ONSEN (1962)

1962 Japan
Directed by
Yoshishige Yoshida
Written by
Masao Shirai, Yoshishige Yoshida
Featuring
Mariko Okada, Hiroyuki Nagato, Sumiko Hidaka