KAGEROZA (1981)

1981 Japan
Directed by
Seijun Suzuki
Featuring
Yusaku Matsuda, Michio Ogusu, Katsuo Nakamura