REN XIAO YAO (2002)

2002 Japan, France, Korea, Republic of, People's Republic of China
Directed by
Jia Zhangke
Produced by
Shozo Ichiyama, Li Kit Ming
Written by
Jia Zhangke
Featuring
Zhao Tao, Zhao Wei Wei, Wu Qiong