HANYO (1960)

1960 Korea, Republic of
Directed by
Kim Ki-young
Produced by
Kim Ki-young
Written by
Kim Ki-young
Featuring
Lee Un-shim, Chu Jung-nyo, Kim Chin-kyu