QIANXI MANBO (2001)

2001 Taiwan, France
Directed by
Hou Hsiao-Hsien
Produced by
Hou Hsiao-Hsien, Eric Heumann
Written by
Chu T'ien-Wen
Featuring
Hsu Chi, Jack Kao, Tuan Chun-hao