SU ZHOU HE (2000)

2000 People's Republic of China, Germany, Netherlands, Japan, France
Directed by
Lou Ye
Produced by
Nai An, Philippe Bober
Written by
Lou Ye
Featuring
Zhou Xun, Jia Hongsheng, Hua Zhongkai