Wandafuru Raifu (1998)

1998 Japan
Directed by
Hirokazu Koreeda
Produced by
Masahiro Yasuda, Shiho Sato, Masayuki Akieda
Written by
Hirokazu Koreeda
Featuring
Arata, Erika Oda, Susumu Terajima
Running time
118 minutes