Jûsan-nin no shikaku (2010)

2010 Japan, United Kingdom
Directed by
Takashi Miike
Produced by
Michihiko Umezawa, Minami Ichikawa, Toichiro Shiraishi, Takahiro Ohno, Hirotsugu Yoshida, Shigeji Maeda
Written by
Daisuke Tengan
Featuring
Kôji Yakusho, Takayuki Yamada, Yusuke Iseya