Banka (1957)

1957 Japan
Directed by
Heinosuke Gosho
Produced by
Jiro Kaga, Yoshishige Uchiyama
Written by
Toshio Yuki, Shigeko Yasumi
Featuring
Yoshiko Kuga, Meiko Takamine, Masayuki Mori