Nanjing! Nanjing! (2009)

2009 People's Republic of China, Hong Kong
Directed by
Lu Chuan
Produced by
Han Sanping, Qin Hong, Zhou Li, John Chong Ching, Andy Zhang, Hong Qin
Written by
Lu Chuan
Featuring
Liu Ye, Fan Wei, Hideo Nakaizumi
Running time
133 minutes