SHENNU (1934)

1934 People's Republic of China
Directed by
Wu Yonggang
Produced by
Luo Mingyu
Written by
Wu Yonggang
Featuring
Ruan Ling Yu, Li Jian, Zhang Zhizhi
Running time
82 minutes