INUGAMIKE NO ICHIZOKU (2006)

2006 Japan
Directed by
Kon Ichikawa
Produced by
Takashige Ichise, Kazuo Kuroi, Kunikatsu Kondo, Kazumoto Emoto
Written by
Shinya Hidaka, Norio Osuda, Kon Ichikawa
Featuring
Koji Ishizaka, Nanako Matsushima, Kikunosuke Onoe