Ichimei (2011)

2011 Japan, United Kingdom
Directed by
Takashi Miike
Produced by
Toshiaki Nakazawa, Jeremy Thomas, Toichiro Shirashi, Sigeji Maeda, Misako Saka, Shinjiro Yokoyama, Yasushi Uchida, Kensuke Zushi, Toru Hattori, Shingo Sekine
Written by
Kikumi Yamagishi
Featuring
Ebizo Ichikawa, Eita, Hikari Mitsushima