A Touch of Sin (2013)

2013 People's Republic of China, Japan
Directed by
Jia Zhangke
Produced by
Shozo Ichiyama
Written by
Jia Zhangke
Featuring
Wu Jiang, Wang Baoqiang, Zhao Tao
Running time
129 minutes