Dushi Fengguang (1935)

1935 People's Republic of China
Directed by
Yuan Muzhi
Written by
Yuan Muzhi
Featuring
Bai Lu, Jiang Qing, Tang Na