MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA (2006)

2006 Hong Kong, People's Republic of China
Directed by
Zhang Yimou
Produced by
Bill Kong, Zhang Weiping
Written by
Zhang Yimou, Wu Nan, Bian Zhihong
Featuring
Chow Yun-fat, Gong Li, Jay Chou