Sami Tlili

Director
Tunisia

Voted for

FilmYearDirector
The Godfather1972Francis Ford Coppola
1963Federico Fellini
Taxi Driver1976Martin Scorsese
Battleship Potemkin1925Sergei M. Eisenstein
Apocalypse Now1979Francis Ford Coppola
Close-up1989Abbas Kiarostami
Mirror1975Andrei Tarkovsky
Bicycle Thieves1948Vittorio De Sica
Nostalgia for the Light2010Patricio Guzmán
Touki Bouki1973Djibril Diop Mambéty